SC TEHNIC MIHOR SRL Activităţi de testări şi analize tehnice

Descrierea firmei

TEHNIC MIHOR, prestează servicii de Operator RSVTI precum şi de consultanţă în domeniu prin personal propriu, format din profesionişti cu experienţă în domeniu atestaţi şi autorizaţi ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat în condiţiile Ordinului nr. 130 / 2011 emis de către Inspectorului de Stat Şef al ISCIR, răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR-IT, întreţinerea şi repararea instalaţiilor / echipamentelor ISCIR deţinute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de muncă, precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice - colecţia ISCIR în vigoare. TEHNIC MIHOR, organizează în parteneriat cu formatori autorizaţi CNFPA şi ISCIR, cursuri de formare profesională a personalului în domeniul ISCIR, SSM, SU. TEHNIC MIHOR, prestează servicii de Operator RSVTI, mai multor societăţi deţinătoare / utilizatoare de instalaţii / echipamente ISCIR cum ar fi: AEROSPACE TEHNOLOGY PARK SRL; ASIT SERVICES SRL; AUTOLIV ROMÂNIA SRL; BMF TOTAL SERV SRL;FARMEXPERT DCI SRL; BWB SURFACE TEHNOLOGY SRL; CARO MAINTENANCE SRL; CARPAT BETON SRL; KARPATEN HOTELS SRL; OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI; PREMIUM AEROTEC SRL; SNAMPROGETTI ROMANIA SRL; TESS SRL; ŢIRIAC AUTO SRL; YAZAKI ROMÂNIA SRL.

Codul poștal: 500471

Oraș: Brașov

Strada: Calea Feldioarei, Nr.8

CUI: RO25797620

Adresa de e-mail: office@mihor.ro

Site-ul: www.mihor.ro

Număr de telefon: Arată

Poze