T & G MANAGEMENT ARG SRL

Descrierea firmei

Societatea SC T &G MANAGEMENT ARG SRL, abilitată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319/2006, oferă consultanţă şi servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).Coordonare Santiere Temporare si Mobile ( conform HG nr. 300 / 2006 ). SC T &G MANAGEMENT ARG SRL oferă consultanţă şi servicii pentru organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă, in conformitate cu prevederile legale în vigoare – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ord. MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ord. MAI nr. 712/2005 modificat şi completat cu Ord. MAI nr. 786/ 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (SU). Formator cu studii superioare, posed experienta si certificat de specialitate, recunoscut Ministerul Muncii și Mininisterul Educatiei, COR 241205,doresc colaborare cu centre de formare, sau alte proiecte în domeniul Prelucrarii Lemnului ( cursuri Gaterist , Lucrator in Tamplarie, etc ) și în domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( cursuri SSM 40 si 80 ore ).

Codul poștal: 117279.

Oraș: Oeștii Ungureni

Strada: Comuna Corbeni , Sat Oestii - Ungureni, Judetul Arges

CUI: RO 23892111

Adresa de e-mail: mihai.gabriel1@gmail.com

Site-ul: https://www.facebook.com/mgh1972/

Număr de telefon: Arată

Poze