Hc-Hr Consulting Team S.r.l.

Descrierea firmei

Înființată în iunie 2005 H.C. – H.R. CONSULTING TEAM dispune de o echipă de profesioniști în domeniul resurselor umane, psihologiei, securității și sănătății în muncă, apărării impotriva incendiilor și situațiilor de urgență. Din anul 2007, societatea este abilitată ca serviciu extern de prevenire și protecție, conform prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. De asemenea, este abilitată, în baza Ordonaței nr. 129/2000, pentru a susține cursuri de formare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă prin autorizația nr. 5095 din 15.11.2007 emisă de Autoritatea Națională de Calificare (ANC). Ce facem cel mai bine: Întocmirea, conform legii și cu profesionalism, a documentelor și evidențelor în domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și situațiilor de urgență; Consilierea clienților la încheierea contractelor de prestări servicii, cu includerea clauzelor de SSM și PSI; Instruirea și testarea salariaților clienților, conform graficelor și tematicilor anuale; Formarea profesională a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă; Exerciții practice de comportare în cazul situațiilor de urgență. Serviciile noastre: SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ; PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ; FORMARE PROFESIONALĂ; ADMINISTRARE PERSONAL ȘI SALARIZARE

Codul poștal: 060941

Oraș: București

Strada: bld. Uverturii, nr. 2, bl. R1, sc. 2

CUI: 17685561

Adresa de e-mail : office@hchr.ro

Site-ul: www.hchr.ro

Număr de telefon: Arată