FIRMĂ DE ÎNCREDERE
LIVE CHAT
Logo

Termenii și condițiile proiectului "Certificat Firmă de Încredere"

§ 1

Vocabular

Termenii conținuți în prezentele regulamente vor avea următoarea formulare, cu excepția cazului în care regulamentările prevăd în mod expres altfel:
 1. Operator – INOVATIVE PERSPECTIVE S.R.L. cu sediul social în Bucuresti pe str. Aleea Timisul de Sus nr 2 Bl A30 sc A et 4 ap 13., înscrisă în Registrul comertului cu CUI: RO 35246793 Nr.ord.reg.com: J40/14171/2015.
 2. Proiect - Proiect Firmă de Încredere.
 3. Raport – raport electronic generat de operator in urma verificării participanților la proiect prin analiza comentariilor despre participant pe internet. Rezultatul acestei verificări este pozitiv (compania poate participa la program) sau negativ - compania nu poate participa.
 4. Comentarii negative - Cuvinte negative și / sau comentarii fraze despre un anumit Participant. Numai comentariile text sunt considerate comentarii.
 5. Participant - entitate economică – o persoană fizică care desfăşoară activităţi comerciale în nume propriu sau o persoană juridică pentru care Indicatorul de Opinii a acceptat o valoare pozitivă şi a acceptat oferta de participare la proiect.
 6. Termeni și condiții - înseamnă acești termeni și condiții ai proiectului „ Firmă de Încredere”.
 7. Proiect – înseamnă toate activitățile factuale și juridice legate de acordarea Certificatelor.
 8. Codul de etică - un set de reguli de conduită pe care participantul la proiect se angajează să le respecte.
 9. Verificare – procesul de examinare a Subiecţilor folosind Indicatorul de Opinii.
 10. Încălcare - o astfel de acțiune a Participantului contrară legii, principiilor coexistenței sociale sau regulamentelor.

§ 2

Dispoziții introductive

 1. Aceste Reglementări definesc regulile și procedura de organizare a Proiectului „ Firmă de Încredere” și a platformei www.firmadeincredere.ro
 2. Proiectul este organizat pe teritoriul Europei și este supus legislației românești.
 3. Scopul participării firmelor este de a le promova în proiect prin activitățile de publicitate și marketing ale operatorului.
 4. Participarea la Proiect este voluntară, iar aderarea la proiect înseamnă familiarizarea cu, acceptarea și Obligația de a respecta aceste regulamente și Codul de Etică.
 5. Drepturile de proprietate intelectuală ale Operatorului, conținute pe site-ul său, în special textele, informațiile, materialele, conținutul, grafica, fotografiile, sunt proprietatea exclusivă a Operatorului și fac obiectul protecției legale.
 6. Copierea, transmiterea, modificarea, prelucrarea, redistribuirea materialelor menționate mai sus este interzisă, cu excepția faptului în care Operatorul acordă o autorizaţie separată.

§ 3

Acceptarea firmei participante

 1. Fiecare participant este supus verificării inițiale automate prin intermediul unui sistem. Sistem care folosește un algoritm pentru a căuta numai comentarii text (pozitive sau negative). Scorurile sau evaluările care nu conțin nicio descriere nu sunt luate în considerare.
 2. După verificare, participantul primește o evaluare pozitivă sau negativă.
 3. Verificarea este gratuită.
 4. Rezultatul verificării este definitiv și nu face obiectul niciunei proceduri de contestație.
 5. Operatorul nu este responsabil pentru conținutul comentariilor despre participanți postate pe internet și nu este responsabil pentru opiniile care nu au fost disponibile pentru verificare automată sau manuală sau la care nu s-a avut acces din alte motive. De asemenea, operatorul nu este responsabil pentru comentariile care au fost publicate după efectuarea sondajului. De asemenea, operatorul nu este responsabil pentru comentariile care, din orice motiv, nu au fost puse la dispoziție, publicate și care nu au putut fi verificate în timpul sondajului și după finalizarea acestuia.
 6. Procesul de verificare este monitorizat în mod constant de echipa Operatorului, care asigură fiabilitatea și corectitudinea acestuia.
 7. Operatorul își rezervă dreptul la verificarea neautomatizată suplimentară a Participanților și de a lua o decizie finală cu privire la posibilitatea prezenței Participantului la proiect.
 8. Procesul de verificare este finalizat cu o înregistrare corespunzătoare în sistemul informatic cu o oră și o dată.
 9. Verificarea pozitivă permite Participantului să se alăture proiectului.
 10. Participarea la proiect este plătită. Participarea la proiect înseamnă plasarea de date și activarea profilului Participantului pe platforma www.firmadeincredere.ro și plasarea unei comenzi către operator pentru materiale de marketing. Plasarea unei comenzi de către un Participant pentru materiale de marketing înseamnă familiarizarea Participantului cu acești termeni și condiții și acceptarea prevederilor acestora.
 11. Este permisă participarea la mai multe ediții ale proiectului.
 12. Operatorul își rezervă dreptul de a crea și publica un raport pentru fiecare dintre Participanți.

§ 4

Responsabilitățile participanților - Codul de etică

 1. Participantul este obligat să-și desfășoare activitatea într-o manieră etică.
 2. Participantul este obligat să respecte prevederile legii general aplicabile în cadrul activității desfășurate.
 3. Participantul este obligat să utilizeze marca Firmă de Încredere într-un mod compatibil cu scopul său și cu prevederile Termenilor și Condițiilor.
 4. Participantul este obligat să se comporte etic față de contractanții, partenerii de afaceri și angajații săi.
 5. Participantul se angajează să concureze în mod echitabil cu concurenții.
 6. Participantul se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații confidențiale privind activitatea sa și partenerii cu care cooperează.
 7. Participantul se obligă să aibă grijă de mediul economic local astfel încât întreaga comunitate să poată beneficia de resurse şi oportunităţi comune.
 8. Participantul se angajează să nu exploateze poziția dominantă afectând negativ piața.
 9. Participantul se obligă să aibă grijă de mediu prin activități pro-ecologice.
 10. Participantul se angajează să respecte demnitatea fiecărei persoane și să nediscrimineze grupuri și persoane.
 11. Participantul se angajează să aibă grijă de imaginea Proiectului ca o comunitate de antreprenori care apreciază cele mai înalte standarde etice și de afaceri.

§ 5

Participarea la proiect

 1. Un participant cu un profil activ pe platforma www.firmadeincredere.ro are dreptul de a dispune pe termen nelimitat de logo-ul Firmă de încredere într-un mod compatibil cu scopul său (publicitate, marketing). Participantul poate utiliza și alte materiale de marketing puse la dispoziția sa de către Operator (versiune pe suport de hârtie a Certificatului, autocolante – planșe, medalii și alte materiale promoționale în funcție de ediția Proiectului).
 2. Verificarea dacă Participantul are un profil activ constă în găsirea datelor Participantului pe site-ul Operatorului atribuit unei anumite ediții a Proiectului. Lipsa datelor Participantului pe site-ul Operatorului înseamnă lipsa participării la Proiect sau eliminarea Participantului din Proiect.
 3. Certificatul se eliberează după ce Participantul a fost verificat in mediul online si dupa ce se creeaza raportul de evaluare. Certificatul este ștampilat cu ora și data finalizării verificării și reflectă starea verificării în acel moment. Certificatul confirmă faptul că nu s-au găsit opinii negative despre participantul la proiect în momentul emiterii acestuia.
 4. Deținerea și utilizarea Certificatului de către Participant nu reprezintă baza pentru transferul responsabilității pentru activitățile Participantului la Proiect către Operator. Participarea la proiect este doar de natură de marketing și publicitate și nu poate fi baza pentru direcționarea reclamațiilor împotriva Operatorului pentru acțiunile de sine stătătoare ale Participantului la proiect în cadrul activității sale comerciale. Participantul este singurul responsabil pentru acțiunile sale și exclude Operatorul în acest sens.
 5. Participantul la proiect va primi de la Operator datele de conectare pentru profilul său pe site-ul www.firmadeincredere.ro – aceste date vor fi trimise Participantului la adresa de e-mail furnizată la înregistrare sau vor apărea pe factura fiscală. În același timp, plasarea unei comenzi înseamnă depunerea unei declarații de conformitate a datelor Participantului respectiv cu starea reală.
 6. Participantul la proiect este de acord să publice datele companiei sale pe site-ul Proiectului, care sunt disponibile în registrele și înregistrările publice.

§ 6

Retragerea Participantului din Proiect

 1. În cazul unei încălcări a Termenilor și Condițiilor, inclusiv a Codului de Etică, Operatorul are dreptul de a şterge datele Participantului de pe site-ul www.firmadeincredere.ro. Ștergerea datelor Participantului din motivele descrise mai sus va duce la incapacitatea de a solicita participarea la edițiile ulterioare ale Proiectului.
 2. Orice persoană are dreptul să raporteze o Încălcare prin intermediul formularului corespunzător disponibil pe site-ul web al Operatorului. Verificarea Încălcării are loc prin efectuarea unei investigații individuale de către Operator. În cazul în care, în urma investigației, Operatorul determină apariția unei Încălcări, Operatorul are dreptul de a șterge datele Participantului din Proiect.
 3. Operatorul își rezervă dreptul la verificarea periodică a Participanților la Proiect. În cazul verificării manuale sau automate și al constatării unei Încălcări, Operatorul are dreptul de a șterge datele Participantului din Proiect.
 4. Taxa plătită de participant pentru materialele de marketing nu se rambursează în cazul în care retragerea Participantului din proiect a avut loc ca urmare a evenimentelor descrise în prezentul alineat la punctele 1-3.

§ 7

Procesul de comandă

 1. După efectuarea unei verificări pozitive a Participantului, Participantul are posibilitatea de a plasa o comandă pentru un pachet de marketing prin telefon.
 2. În cazul unei comenzi telefonice, Participantul primește o livrare prin curier la încasare sau, în cazul unei plăți online, Participantul primește un pachet de marketing prin livrare fără colectare.
 3. Operatorul este în măsură să pună la dispoziție și să modifice diferite forme de plată în orice moment și domeniu de aplicare.
 4. Pachetul de marketing va fi trimis Participantului în termen de 5 zile lucrătoare de la plasarea comenzii (în cazul unui transport cu colectare). În cazul în care este selectată o plată electronică, pachetul de marketing va fi trimis Participantului în termen de 5 zile lucrătoare de la postarea plății în contul Operatorului.

§ 8

Reclamații

 1. Reclamațiile trebuie trimise operatorului la adresa de e-mail contact@firmadeincredere.ro.
 2. Reclamațiile vor fi procesate în termen de 5 zile lucrătoare de la data raportării.
 3. În cazul în care pachetul de marketing are un defect de fabricație, Participantul are dreptul – după analizarea reclamației – la o reexpediere a pachetului de marketing trimis în termen de 5 zile lucrătoare de la analizarea reclamației.
 4. În cazul deteriorării pachetului de marketing de către un curier sau în tranzit, Participantul are dreptul la o reexpediere a pachetului de marketing trimis în termen de 5 zile lucrătoare – fără a fi necesară depunerea unei reclamații.

§ 9

Retur și retragere din contract

 1. Verificați politica de retur pe de , o puteti face accesând direct link-ul de mai jos.
 2. Politică de retur

§ 10

Date cu caracter personal și clauza GDPR

 1. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 Operatorul de proiect informează că administratorul datelor cu caracter personal este Centrul de cercetare a opiniilor clientilor CBOK SRL. cu sediul social în Bucuresti pe str. Aleea Timisul de Sus nr 2 Bl A30 sc A et 4 ap 13. Persoana în cauză poate contacta operatorul datelor cu caracter personal:
  1. în scris la adresa punctului de lucru: Aleea Timisul de Sus nr 2 Bl A30 sc A et 4 ap 13., București;
  2. prin e-mail la contact@firmadeincredere.ro;
 2. Administatorul de date cu caracter personal a numit un responsabil cu protecția datelor (RPD) care poate fi contactat în toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de utilizarea drepturilor legate de prelucrarea datelor. Persoana vizată poate contacta RPD după cum urmează:
  1. în scris la adresa punctului de lucru: Aleea Timisul de Sus nr 2 Bl A30 sc A et 4 ap 13. București;
  2. prin e-mail la contact@firmadeincredere.ro;
 3. Operatorul de date cu caracter personal prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:
  1. luarea de măsuri înainte de încheierea contractului - pregătirea ofertei, prezentarea ofertei pentru obţinerea unui certificat, participarea la Proiect, încheierea contractului pentru obţinerea unui certificat, îndeplinirea contractului pentru obţinerea unui certificat, desfăşurarea activităţilor legate de serviciul Proiectului, expedierea pachetelor de marketing, publicarea datelor pe site-ul administratorului, crearea unui rezumat destinat promovării serviciilor şi publicităţii participanţilor la proiect, depunerea reclamaţiilor conform contractului pentru obţinerea unui certificat, urmărirea reclamaţiilor, marketingul direct al produselor şi serviciilor proprii ale administratorului – profilarea nu va fi utilizată în cazul marketingului direct al produselor şi serviciilor proprii;
  2. prevenirea concurenței neloiale;
  3. tratarea reclamațiilor și a căilor de atac referitoare la serviciile furnizate de operator, precum și a cererilor și solicitărilor adresate operatorului;
  4. analitice şi statistice;
 4. Destinatarul datelor cu caracter personal poate fi, de asemenea, entități care furnizează servicii TIC, entități care cooperează cu administratorul, subcontractanți ai administratorului, entități care furnizează servicii poștale, de curierat, servicii juridice și contabile, servicii bancare și de asigurări.
 5. Datele cu caracter personal nu se transferă către o țară terță sau către o organizație internațională.
 6. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:
  1. prelucrarea datelor privind antreprenorii rezultă din dispozițiile legii din, printre altele, Legea din 25 februarie 2016 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public și din regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016.;
  2. prelucrarea datelor are ca scop informarea celorlalți participanți în afaceri cu privire la activitățile comerciale desfășurate de Participanți, asigurarea accesului tuturor la informații fiabile, reale și transparente, respectând în același timp cerințele impuse de lege privind utilizarea informațiilor publice;
  3. datele prelucrate provin din serviciile de informare publică, respectiv din Registrele centrale şi Informaţiile privind activitatea economică supravegheate de Ministerul Dezvoltării şi Registrul Naţional al Companiilor ţinut de Ministrul Justiţiei;
  4. prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru evaluarea antreprenorului în scopul participării la Proiect, încheierea unui acord de certificat;
  5. prelucrarea datelor nu necesită consimțământ separat, deoarece datele sunt publice, publicate în baze de date și registre accesibile publicului și se efectuează pe baza interesului legitim al administratorului de date cu caracter personal, cum ar fi comercializarea directă a produselor și serviciilor proprii ale operatorului, urmărirea revendicărilor în temeiul contractului de certificare încheiat, analiză și statistică;
  6. îndeplinirea obligaţiilor legale ale operatorului de date în temeiul legislaţiei poloneze, europene şi internaţionale;
  7. consimţământul în cazul exprimării sale voluntare;
 7. Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de administrator au, prin urmare, următoarele drepturi:
  1. dreptul de acces la datele lor cu caracter personal;
  2. dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în măsura în care acestea sunt prelucrate în scopul marketingului direct;
  3. dreptul de a transfera datele cu caracter personal, ceea ce înseamnă de a le primi de la operator, într-un format utilizat în mod obișnuit, și de a le transmite unui alt operator;
  4. dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care este preşedintele Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
  5. dreptul de retragere a consimțământului, fără a aduce atingere legalității acțiunilor întreprinse înainte de retragerea acestuia;
  6. în cazul unui proces decizional automatizat, dreptul de a contesta decizia respectivă, de a solicita intervenţia umană, în vederea obţinerii unei decizii individuale;
 8. Drepturile enumerate mai sus vor fi exercitate prin intermediul operatorului de date sau al RPD.
 9. În cazul încheierii unui contract cu administratorul, datele cu caracter personal vor fi stocate până la durata proiectului, durata contractului, limitarea creanțelor în temeiul contractului încheiat sau expirarea obligației de a stoca date care rezultă din dispozițiile legii, în special legislația fiscală. În cazul în care consimțământul este dat, datele cu caracter personal vor fi utilizate în scopurile specificate în consimțământ până când sunt retrase. Datele vor fi, de asemenea, prelucrate în scopuri analitice și statistice pentru o perioadă de 10 ani.
 10. Furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru a încheia un contract privind pachetul de marketing și pentru a executa acest contract. Nerespectarea obligaţiei de a furniza date cu caracter personal sau de a-și da consimţământul va duce la incapacitatea de a încheia un contract. Furnizarea de date în scopuri de marketing este voluntară.

§ 11

Dispoziții finale

 1. Termeni și condiții din prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării pe site-ul Proiectului www.firmadeincredere.ro și se aplică până la revocarea acestuia.
 2. Prezentul regulament poate fi interpretat numai de către Operator.
 3. Reclamațiile și solicitările legate de aplicarea reglementărilor trebuie depuse la Operator.
 4. În chestiunile nereglementate, se aplică dispozițiile relevante ale legislației poloneze.
 5. Orice litigii decurgând din aplicarea prezentului regulament, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi înaintate instanței judecătorești competente pentru Operator.
 6. Coordonatorul proiectului este Adelina Sinc. Contactul cu Operatorul se poate face prin e-mailul contact@firmadeincredere.ro sau la adresa de înregistrare.
 7. Dispoziţiile prezentului regulament sunt separabile, iar anularea oricăruia dintre ele nu aduce atingere forței obligatorii a celorlalte.
 8. Orice modificare a prezentului regulament poate fi făcută sub forma unei hotărîri a Consiliului de Administraţie al Operatorului.
 9. Operatorul își rezervă dreptul de a anula Proiectul fără a oferi motive și fără posibilitatea de a solicita despăgubiri și compensări.