FIRMĂ DE ÎNCREDERE
LIVE CHAT

CENTRUL DE STRATEGII APLICATE

Descrierea firmei

DIPLOMAŢIA, domeniu distinct al activităţii umane, reprezintă o realitate care transcede limitele comunităţii, inducând ideea că nu se poate distinge domeniu al interactivităţii indivizilor care să fie proiectat dincolo de existenţa fizică a acestora, stabilindu-se, în mod inerţial legături politice, juridice, economice, culturale, ştiinţifice, în domeniul educaţiei, religioase, sportive, militare. DIPLOMAŢIA îşi face simţită prezenţa în virtutea unei norme convenite şi acceptate de actorii – state, adoptându-le în sensul reglementării comportamentului în arena internaţională, permiţând astfel convieţuirea în spaţiul generos al matricei planetare. Evoluţia diplomaţiei de-a lungul secolelor, induce relaţia intrinsecă a acesteia cu noţiunea de SECURITATE. Începutul secolului XXI este marcat de transformări profunde ale mediului de securitate, lumea devenind tot mai complexă şi interdependentă, fenomenul globalizării afirmându-se tot mai accentuat, ca un fenomen ireversibil. Evoluţiile pe scena diplomatică şi a securităţii sunt extrem de dinamice şi uneori imprevizibile. Actorii acestei „scene” trebuie să probeze adaptabiltiatea deosebită pentru a veni în întâmpinarea provocărilor la adresa securităţii internaţionale şi pentru a interveni în cazul existenţei unor crize în vederea gestionării acestora prin instrumente acceptate la nivel internaţional. Noile ameninţări – simetrice (convenţionale) şi asimetrice (neconvenţionale) impun nu numai realizarea unui complex proces de asimilare a experienţei anterioare ce presupune o capacitate sporită de adaptabilitate atât a structurilor şi procedurilor implicate cât şi o abordare compehensivă a conceptului de SECURITATE în condiţiile în care relaţia DIPLOMAŢIE – SECURITATE reprezintă o ecuaţie cu „n” necunoscute. Modificarea mediului de securitate, dinamica accentuată a proceselor globale de natură politică, economică, ştiinţifică, tehnologică, informaţională au indus noi abordări ale formelor de agresiune şi o accentuare a celor de tip neconvenţional, majoritatea conflictelor din diferite zone ale planetei având un caracter asimetric. În lumea complexă, dinamică şi turbulentă a secolului XXI confruntarea principală se duce între valori fundamentale diferite, între democraţie şi totalitarism, societatea umană fiind confruntată cu traficul de fiinţe umane şi droguri, agresiunea excesivă a naturii şi ameninţarea majoră – terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere, împotriva statelor democratice şi a forţelor politice naţionale din statele angajate în evoluţia circulaţiei umane. Scopul cursurilor Centrului de Strategii Aplicate este acela de a promova, implementa şi dezvolta un model privind standardele prezente de securitate, având ca finalitate crearea unei Culturi de Securitate absolut necesară în actualul model de societate, dornică de informaţii clasificate ori nedestinate publicităţii. Prin aceste cursuri desfăşurate sub forma unor prelegeri, dorim să facem cunoscute câteva dintre metodele aflate la îndemână pentru contracararea noilor tipuri de ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi, ca indicator al unei vocaţii de factură euro-atlantică şi comunitar-europeană. Programele oferite se adresează organizaţiilor multinaţionale, companiilor private şi instituţiilor publice, dar şi oricăror persoane dornice de a învăţa să genereze securitate atât pentru propria persoană, cât şi pentru cei din proximitate. Ambasador prof. univ. dr. Stefan Glăvan Preşedinte de onoare al Centrului de Strategii Aplicate

Codul poștal: 060455

Oraș: București

Strada: Str. Zboina Neagra, Nr.8-10, Bl.91-95, Sc.1, Et.1, Ap.8

CUI: 30733631

Adresa de e-mail: info@strategiiaplicate.ro

Site-ul: http://www.strategiiaplicate.ro/

Număr de telefon: Arată

Poze